Tag Archives: Total Politics

Još jedan magazin ubuduće samo u on-line verziji

Mesečni magazin “Total Politics” najavio je da će ubuduće izlaziti samo u on-line verziji. Do sada je prodavan po ceni od 3,99 funti, i imao je poslednji prijavljeni tiraž (ditovan od strane ABC-a za 2012. godinu) 9.287 primeraka, od kojih je 85% bilo besplatno. Izdavač je ovu promenu najavio kao deo šire digitalne strategije, ali
Read the full article…