Tag Archives: transfer tehnologije

Radionica o transferu tehnologije

Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO) i Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije organizuje dvodnevnu radionicu za institucije koje se bave transferom tehnologije u regiji 15. i 16. septembra 2014. godine u Beogradu. Cilj radionice je jačanje inovacionih kapaciteta, politika i infrastrukture na naučno-istraživačkim institucijama
Read the full article…