Tag Archives: upravljanje informacijama

Uspešno upravljanje informacijama

Organizacije koje se mogu pohvaliti visokim performansama u upravljanju informacijama neprekidno vrše procene vrednosti i rizika svojih informacija, automatizuju i integrišu radne procese, kako bi upravljali podacima sa kraja na kraj i konstantno vršili nadzor nad podacima sa ciljem da otkriju aktivnosti koje odstupaju od šablona. Veritas Technologies, lider u oblasti informacionog menadžmenta, predstavio je
Read the full article…