Tag Archives: vina vinogradi

Prezentacija Oenoview servisa

U okviru projekta IGIS dana 21.01.2014. održana je prezentacija Oenoview operativnog servisa. Oenoview operativni servis predstavlja servis namenjen manjim vinogradarima, investitorima i velikim vinarijama. Na prezentaciji je prikazana uloga daljinske detekcije kao podrške boljem uzgajanju grožđa i proizvodnji kvalitetnijeg vina. Pored stručnjaka za daljinsku detekciju, servis zahteva i angažovanje stručnjaka za vinogradarstvo, kako bi proizvodi
Read the full article…