Tag Archives: Xen

Sigurnosni propust u Xen-u

Projekt Xen izdao je sigurnosnu preporuku koja bi mogla uticati na milione virtualnih servera koji rade u Amazonovom “oblaku” i sličnim javnim servisima. Propust u Xen „hipervizoru“ omogućavao je zlonamernom virtualnom serveru čitanje podataka o drugim virtualnim sistemima koji su pokrenuti na istom sklopovlju ili „hipervizoru“ na kojem su pokrenuti virtuelni računari.   Zlonamerni sistem potencijalno može čak i
Read the full article…