Tag Archives: Zakon o javnim medijskim servisima

TV pretplate nema, vraća se 2016 kao “taksa”

Novi Zakon o javnim medijskim servisima, koji je danas skupština usvojila sa 183 glasa za, uređuje rad RTS-a i RTV-a, precizira obavezu njihovog rada na načelima istinitog, nepristrasnog, potpunog i blagovremenog informisanja, zabranu cenzure, poštovanje ljudskih prava i finansiranje iz budžeta do 2016. godine. Zakonom se precizira da će njihovo finansiranje od 2016. biti iz
Read the full article…