Tag Archives: Zaštita ličnih podataka

Zaštita ličnih podataka i dalje goruća tema u Nemačkoj i ostatku EU

Čuvanje ličnih podataka isuviše zadire u privatnu sferu građana Evropske unije, zaključak je Evropskog suda pravde. Time se spor u vezi sa zakonskim regulisanjem tog problema u Nemačkoj zaoštrava. Nakon odluke Evropskog suda pravde, aktivisti za zaštitu podataka građana mogli su da otvore šampanjac. Sudije u Luksemburgu vrlo jasno su se izrazile o čuvanju telekomunikacionih
Read the full article…