Tehno - Nauka

1.000 puta veći od Blu-ray diska

Istraživači na tokijskom univerzitetu pronašli su materijal za koji smatraju da bi mogao biti osnova budućih optičkih medija 1.000 puta veće gustoće zapisa od trenutnog Blu-ray standarda.

Iako nam se kapaciteti višeslojnih BD medija mogu činiti impresivnim, činjenica je da glad za većim prostorom za skladištenje podataka neprestano raste i ne čini se da će se u dogledno vreme smanjiti. Srećom, marljivi naučnici rade na tom problemu pa su tako sa univeziteta u Tokiju objavili da su pronašli materijal koji bi bio idealan medij za skladištenje velikih količina podataka na optičke diskove, neuporedivo više nego što to sada dozvoljava Blu-ray standard.

Radi se o kristalima titanskog pentoksida koji su veličine svega 5 nanometara, a pogođeni laserskom zrakom menjaju boju i smanjuju provodljivost električne energije. Smatra se da ih ovo čini idealnim kandidatima za nove optičke medije koji bi imali 1.000 puta veći kapacitet od sadašnjeg Blu-raya.

Materijal je takođe jednostavan i jeftin za izradu, te ne zahteva usvajanje novih proizvodnih tehnologija.

Leave a Reply