Tehno - Nauka

12. Međunarodna naučna konfrecija iNDiS 2012

Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada ove godine organizuje Dvanaestu međunarodnu naučnu konferenciju “iNDiS 2012”.

Konferencija se održava od 28. do 30. novembra u Novom Sadu, u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka.
Organizacijom Naučnog skupa iNDiS 1976. godine, započeta je, pre više od trideset godina u Novom Sadu, tradicionalna trogodišnja konferencija o stambenoj izgradnji, koja je polako prerasla u konferenciju posvećenu celokupnom graditeljstvu.

Period u kome živimo postavlja nove zahteve pred graditeljstvo, njegov širi kontekst obuhvata probleme planiranja, projektovanja, građenja i obnove graditeljstva, što zahteva uključivanje šireg kruga stručnjaka: građevinskih inženjera svih smerova, arhitekata, prostornih planera i urbanista.
Konferenciju će posetiti eminentni stručnjaci iz Austrije, Rumunije, Bugarske, Grčke, Italije, Makedonije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine.

Svečano otvaranje konferencije “iNDiS 2012” je zakazano za sredu, 28. novembra 2012. godine, na Fakultetu tehničkih nauka, u amfiteatru A1 “Nikola Tesla”, sa početkom u 10 časova.

Leave a Reply