Tehno - Nauka

50 godina Seminara za Analizu i osnove matematike na PMF-u

Departman za matematiku i informatiku, Departman za mehaniku i Centar za matematička istraživanja nelinearnih fenomena Univerziteta u Novom Sadu proslavljaju 50 godina Seminara za Analizu i osnove matematike koji sa uspehom vodi sve ove godine Akademik Bogoljub Stanković. Organizatori su Akademik Stevan Pilipović i prof. dr Miloš Kurilić sa PMF-a kao i Akademik Teodor Atanacković sa FTN-a.

Ovim povodom organizuju se tri međunarodne konferencije na Departmanu za matematiku i informatiku PMF, sa oko 120 učesnika i predavačima iz Italije, Austrije, Rusije, Francuske, Hrvatske, Velike Britanije, Kanade, Belgije, Finske, Švedske, Amerike, Madjarske.

Svečani govor o samom Seminaru održaće Akademik Olga Hadžić u sredu, 5. septembra, u 17:30 u Amfiteatru “Mihajlo Pupin” na Departmanu za matematiku i informatiku, Trg Dositeja Obradovića 4.

Leave a Reply