Tehno - Nauka

55 godina od osnivanja Geomagnetskog zavoda

27. novembra 2012. godine navršava se 55 godina od osnivanja Geomagnetskog zavoda – državne institucije koja je izvodila i danas izvodi opservatorijska merenja i ispitivanja u geomagnetizmu, elektromagnetizmu i aeronomiji.

Razvojni put od osnivanja Geomagnetskog zavoda 29. novembra 1957. godine od strane Saveznog izvršnog veća FNRJ i njegovu transformaciju tokom dugog perioda postojanja prolazio je kroz različito organizovanje: od institucije na Saveznom nivou u bivšoj Jugoslaviji, preko Državne zajednice Srbije i Crne Gore do republičkog nivoa kada je Srbija postala nezavisna država. Poslednja promena odnosi se na početak 2011. godine kada je Geomagnetski zavod pripojen Republičkom geodetskom zavodu i dobio status Odeljenja u Sektoru za geodetske radove.

Delatnost Geomagnetskog zavoda, sada Odeljenja za geomagnetizam i aeronomiju, obavlja se kroz nekoliko aktivnosti:

Na Geomagnetskoj opservatoriji Grocka ova merenja obavljaju se neprekidno 24 sata dnevno sve do danas, a podaci merenja razmenjuju se sa brojnim opservatorijama u Evropi.

Grupa za geoelektrična i elektromagnetska merenja vrši neprekidnu registraciju promena geoelektričnog i elektromagnetskog polja i to na opservatoriji, a vrše se i terenska magnetotelurska i elektromagnetska istraživanja prema potrebi.

U odseku za geomagnetski premer vrše se merenja na geomagnetskim tačkama raspoređenih po teritoriji Srbije, slično kao što se to radi u geodeziji na Referentnim tačkama Srbije. Pošto se magnetsko polje menja značajno u toku jedne godine, ovaj premer se vrši sukcesivno svake godine, po jedna teritorije na prostoru Srbije.

U paleomagnetskoj laboratoriji vrši se merenje na uzorcima uzetih sa terena u svrhu dobijanja podataka o paleomagnetskim karakteristikama stenskih masa, što je od velikog značaja za geološka saznanja o ispitivanom prostoru.

Seizmomagnetska istraživanja izvode se na trusnim područjima gde se periodično (dva puta godišnje) izvode magnetska merenja na istim tačkama kako bi se utvrdilo postojanje seizmomagnetskog efekta, što je od značaja za prognoziranje zemljotresa.

Grupa za aeronomiju vrši jonosfersko-magnetosferska istraživanja, pri čemu se jonosondom obavlja vertikalno sondiranje jonosfere i meri se VLF (vrlo niske frekvencije) emisija magnetosfere. Ove podatke koristi Vojska Srbije i MUP Srbije koji dobijaju mesečne prognoze i koje koriste za svoje potrebe.

Odeljenje je trenutno smešteno na tri lokacije: u prostorijama Republičkog geodetskog zavoda na 2. spratu u tri kancelarije (paleomagnetizam i seizmomagnetizam – 5 zaposlenih); u opservatoriji u Brestoviku (15 zaposlenih); u Kraljice Natalije 45 (2 zaposlena).

Odeljenje ima vrlo široku saradnju sa brojnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Više podataka o delatnosti ovog odeljenja biće dato u prigodnoj ediciji “Srpsko rudarstvo i geologija u drugoj polovini XX veka” koja će biti izdata naredne godine.

Leave a Reply