Tehno - Nauka

6. FESTIVAL NAUKE U NOVOM SADU

Univerzitet u Novom Sadu i organizacioni tim Šestog festivala nauke u Novom Sadu pozivaju zainteresovane nastavnike, istraživače i saradnike na fakultetima i institutima u sastavu Univerziteta, kao i drugih srodnih organizacija, da se aktivno uključe u kreiranje i realizaciju radionica, koje će tokom dvodnevnog trajanja Festivala, predstaviti zanimljive i nove naučno-popularne sadržaje. Rok za prijavu radionica je 1. april 2014. godine.

Šesti festival nauke u Novom Sadu biće održan tokom vikenda 10. i 11. maja 2014. godine u centralnom kampusu Univerziteta u Novom Sadu.

festivalnauke14

Radionice treba da budu namenjene širokoj publici i predstavljene na razumljiv i zanimljiv način, kao i da omoguće da posetioci, umesto pasivnog posmatrača sadržaja radionice, postanu njeni aktivni učesnici.

Predlozi radionica prijavljuju se putem online upitnika, a za dodatna pitanja i savete možete dobiti putem mejla [email protected].

:: Pozivno pismo za prijavu radionica
:: Online upitnik

Leave a Reply