Relax · Tehno - Nauka

90% korisnika brzog interneta u Evropi spremno je za “Pametne kuće”

Prema novom istraživanju Cisco Internet Business Solution Group-a (IBSG), korisnici brzog interneta u Zapadnoj Evropi pokazuju veće interesovanje za život u „Pametnoj kući“- The Connected Life – od potrošača u SAD-u (90% nasuprot 77 %). Ovaj servis podrazumeva pristup svim kućnim digitalnim medijskim sadržajima bilo kada i sa bilo kog mesta. U Evropi, 42 procenta ispitanika voljno je da potroši 3,5 evra mesečno kako bi sebi omogućilo jednostavno upravljanje sadržajima kao i pristup svom kućnom digitalnom sadržaju, i nastoji da pronađe pravo inovativno rešenje koje je jednostavno, izuzetno sigurno i koje se brzo instalira.

Ovakvo stanovište je deo rezultata Connected Consumer studije Cisco IBSG-a za Zapadnu Evropu (ispitano je mišljenja 1500 korisnika brzog interneta širom Francuske, Nemačke, Italije, Španije i Velike Britanije). Kako bi sproveli studiju, istraživači su odabrali hipotetički servis kao deo šire ponude servisa Pametne kuće, koji bi omogućio skladištenje, menadžment i upotrebu svih kućnih digitalnih medija i sadržaja preko bilo kog uređaja, u bilo koje vreme i na bilo kom mestu. Predloženi kućni sadržaji uključuju: TV, filmove, porodični kalendar i adresar, digitalne fotografije, video klipove i muziku.

Navedena studija pokazuje da blizu 90 procenata korisnika brzog interneta uživa u tehnologiji – investirajući u različite uređaje kao što su mobilni telefoni, računari i MP3 plejeri; zatim da je 43 % ispitanika zahvalno tehnologiji na tome što im daje slobodu da žive život na način koji žele, a 52 % veruje da im tehnologija pomaže da budu produktivniji i organizovaniji.

Pošto prosečan ispitanik provodi više od 4 časa svakog dana u pokretu, daleko od posla ili kuće, mogućnost da komunicira sa drugima, uživa u digitalnoj zabavi i pristupa elektronski skladištenim informacijama je visoko vrednovana. Ključna je saradnja u svako doba, na bilo kom mestu. Uz to, 56 procenata ispitanika ukazuje da želi da bude povezano sa porodicom i prijateljima sve vreme, a 78 procenata proverava svoju elektronsku poštu gde god je to moguće.

Prema istraživanju, promena ponašanja krajnjih korisnika u poslednjoj deceniji uključuje i povećano oslanjanje na internet u svrhe video zabave. Prosečan evropski korisnik brzog interneta sada provodi u proseku 21 čas sedmično na internetu, u poređenju sa samo 11 časova sedmično za gledanje televizije, dok je 69 procenata tokom pretprošlog meseca skinulo neki sadržaj sa interneta ili gledalo na njemu neki video materijal. U današnje vreme gledanje videa je tipično za kućni ambijent, čak i u slučaju internet videa, ali studija pokazuje rastući broj primera „videa za poneti“.

12 procenata korisnika brzog interneta gleda televiziju i video kada god i gde god je to moguće, a 23 procenta je odabralo video kao sadržaj kome najviše žele da pristupe kada nisu kod kuće.

„Verujemo da je video na dobrom putu da postane značajniji, a ljudi će pronaći nove načine korišćenja, uređivanja, interakcije pa i kolaboracije sa njim. Kako ceo sadržaj efektivno postaje dostupan i takav da se njime može upravljati preko više uređaja koji koriste mrežu, ljudi će takođe očekivati rešenje istinskog povezivanja, gde sve uspešno „razgovara“ jedno sa drugim. Potrošači su spremni za ovaj poboljšani način distribucije, gledanja videa i saradnje sa njim“, izjavio je Scott A Puopolo, potpredsednik, direktor grupe provajdera servisa Cisco IBSG.

Ostali ključni rezultati istraživanja obezbeđuju značajan uvid u aktuelne tehnologije i životne navike pretplatnika na brzi internet u Zapadnoj Evropi. 70% ispitanika je, na primer, voljno da bude izloženo reklamiranju, a da zauzvrat besplatno dobije pristup servisu Pametne kuće. Uz to, 32 procenta razmenjuje slike i video materijal sa svojih mobilnih telefona, 27 procenata pristupa internetu preko svojih mobilnih telefona, 41 procenat sluša muziku onlajn, a 32 procenta piše ili šalje sadržaje na blogove ili druge društvene mreže.

Leave a Reply