Centar za promociju nauke
Tehno - Nauka

Advertajzing budućnosti – biotehnoogija

Ljudi već 6000 godina uz pomoć bioloških procesa i mikroorganizama prave hranu. Najbolji primer za to je proizvodnja hleba i sira, ali i drugih mlečnih proizvoda. Moderna upotreba ovih procesa odnosi se na otkriće tehnologije povezane sa genetikom, biohemijom pa čak i bioinformatikom.

Ukratko, biotehnologije su bazirane na biologiji – utiču na ćelijske i biomolekularne procese koji će nam pomoći da živimo u zdravijem i bogatijem okruženju. One imaju potencijal da drastično promene živote mnogih, a posebno da utiču na sistem zdravstva: mnoge bolesti koje su mučile i sejale smrt među ljudima tokom vekova sada mogu biti potpuno iskorenjene.

cpn

Dostignuća modernih biotehnologija imaju svoju primenu u medicini, ali omogućavaju i smanjenje emisije ugljen-dioksida, pomažu da se prehrane gladni, da se koristi čistija energija, a doprinose i efikasnijem i čistijem industrijskom proizvodnom procesu.

Međutim, biotehnologije su po svojoj prirodi kontroverzne. Obuhvataju polja istraživanja ljudskog genoma, embrionalnih matičnih ćelija, genetičkog testiranja i genetički modifikovanih organizama koji se koriste u prehrambenoj industriji. Kritika i skepsa su uvek prisutne kada je reč o naučnom razvoju, a posebno su izražene kada se govori o biotehnologijama.

Uprkos tome, biotehnologije mogu dati brojne odgovore na pitanje održivog opstanka ljudi na planeti. Kao praktično najmoćnije i najbrže rastuće tehnologije one pružaju priliku svima koji žele da se bave lepim i značajnim stvarima da se opredele upravo za rad sa ovim tehnologijama.

U našoj zemlji postoji niz organizacija koje rade na razvoju biotehnologija, a ono što je posebno zanimljivo je da su na čelu većine žene.

Leave a Reply