Hardware · Tehno - Nauka

AMD procesori – nove oznake za štediše

Unapređena serija procesora AMD Sempron™ AM2, 65nm, ima maksimalnu energetsku efikasnost. Iza promenjenih oznaka LE-1100, 1150, 1200 i 1250 su procesori 1.9-2.2GHz sa 256 i 512kB keša i potrošnjom od max. 45W. I nova serija AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core procesora, 65nm, sa promenjenim oznakama BE-2300, 2350 i 2400, radi na istim taktovima kao i modeli 3600+, 4000+ i 4400+ (1.9, 2.1 i 2.3GHz), ali imaju 1MB keša i troše samo 45W.

Leave a Reply