Tehno - Nauka

AMD se udružiuje sa NYSERDA, HP i Klarkson Univerzitetom u istraživanjima o energetski održivim data centrima

AMD je danas objavio partnerstvo sa Agencijom za Energetska Istraživanja i Razvoj Države Nju Jork (New York State Energy Research and Development Authority) (NYSERDA), HP-om i Klarkson Univerzitetom (Clarkson University) na značajnom istraživačkom projektu koji se bavi problemom cele indusrtije o načinu upotrebe energije obnovljivih izvora za direktno napajanje data centara.

“Distribuirani računarski model oblaka paralelean je distribuiranom modelu generisanja energije, solarnom energijom i energijom vetra. Usmeravanje energije u data centre iz ovih novih obnovljivih izvora energije, bez oslanjanja na velike, tradicionalne električne mreže, predstavlja glavni izazov,” kaže Alen Li (Alan Lee), korporativni potpredsednik Istraživanja i Naprednog Razvoja, u AMD-u. “Ultimativni cilj je zajedničko lociranje dinamičnih izvora energije sa dinamičnim računarskim resursima kako bi se unapredila ekomomičnost, performanse i uticaj na životnu sredinu obeju infrastruktura.”

Pošto solarna i vetrom generisana energija može biti naizmenično u upotrebi, ovo istraživanje će takođe obuhvatiti i kritična pitanja o automatskom prebacivanju računarskog opterećenja između data centara i održanju pouzdanosti.

Podrška od strane NYSERDA i dodatnih privatnih izvora finansiranja omogućila je da ovaj predlog, razvijen od strane AMD-ovih inženjera u saradnji sa Klarkson Univerzitetom, uđe u fazu istraživanja. Studenti će početi sa eksperimentima o efikasnom upravljanju podatcima kroz distribuirane mreže bazirane na obnovljivim izvorima energije. Drugom fazom projekta planira se uključivanje hardverskih elemenata, uključujući HP-ove Performansno Optimizovane Data Centre (POD) bazirane na AMD Opteron™ procesorima, namenski proizvedenim za energetsku efikasnost i računarstvo u oblaku.

HP POD Tehnologija

HP-ov POD portfolio sadrži industriski vodeći energetski-efikasan, modularni data centar. Izgrađena na konvergentnoj infrastrukturi, HP POD tehnologija pruža klijentima trenutno opterećenim vremešnom infrastrukturom, ograničenim prostorom i budžetom, agilnost za rapidno skaliranji i izlaženje u susret sve većom potrebom za kapacitetima. Prema HP-u, najnovije rešenje u HP POD familiji, EcoPOD, nudi i do 95 procenata veću energetsku efikasnost kada se poredi sa taradicionalnim data centerima.¹ HP će ovom projektu doprineti svoji POD iskustvom u dizajnu energetski efikasnih data centara koji pružaju maksimalnu gustinu sa uvećanom mogućnosti servisiranja.

AMD Istraživačka Kancelarija

AMD Istraživačka Kancelarija se između ostalog bavi pitanjima u oblastima naredne generacije računarskih sistema, tehnologija, mrežnih infrastruktura i potrošnje. Ona takoće sarađuje na različitim projektima sa vodećim univerzitetima, javnim sektorom i komercijalnim laboratorijama širom sveta.

Leave a Reply