Tehno - Nauka

Astronomi prvi put snimili „dugu“ na Veneri

Istraživači Evopske kosmičke agencije prvi put su zabeležili na Veneri retku optičku pojavu, nazvanu „glorija“, dugu, koja se pojavljuju usled prelamanja sunčeve svetlosti u atmosferi.

Prema podacima Evropske kosmičke agencije „glorija“ je snimljena kamerom i može da pomogne astronomima da bolje upoznaju hemijski sastav atmosfere Venere.

Kako pretpostavljaju naučnici, umesto tipične za Zemlju kondenzovane vode u atmosferi Veneri se nalazi sumporna kiselina i još nekoliko neidentifikovanih u ovom trenutku komponenata.

Leave a Reply