Software · Tehno - Nauka · Zanimljivosti

Automatsko čitanje sa usana

Sećate li se Kujubrikove “2001: Odiseje u svemiru” kada Hal razotkriva zaveru usmerenu protiv njega čitanjem sa usana članova posade koji se izoluju od svevidećeg Halovog oka iza staklene pregrade misleći da će njihova konverzacija ostati tajna. Ali … Hal menja ćud i preduzima mere neophodne za samoodržanje.

Najnoviji softver koji koriste nemački naučnici da protumače reči Hitlera sa privatnog filma koje je načinila Eva Braun u njihovom planinskom odmorištu Berghof, omogućava upravo tehnologija automatskog čitanja sa usana prikazana u kultnom SF-u.

Softver omogućava prepoznavanje govora snimljenog iz gotovo svakog ugla i transferu u skript-tekst koji se može iskoristiti za razne svrhe, a jedna od budućih namena softvera je njegova implementacija u sistem mreže javnih kamera kako bi se smanjile terorističke pretnje praćenjem sumnjivaca. Ovim uz kamere nije potrebno instalirati i mikrofone, koji su većinom usled buke i šuma neupotrebljivi na javnim mestima.

U sledećem video snimku možete pogledati emisiju emitovanu na britanskom Kanalu 5 tehnologiji čitanja sa usana:

One thought on “Automatsko čitanje sa usana

Leave a Reply