Tehno - Nauka

Bakterije iz Sibira sposobne da žive na Marsu

Američko-ruska grupa naučnika je registrovala u večitom ledu istočnog Sibira bakteriju iz porodice Carnobacterium, koje su sposobne da rastu pri temperaturi, pritisku i koncentraciji kiseonika koji odgovaraju atmosferi Marsa. Rad je objavljen u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

Naučnici su uzgajali kolonije bakterija na temperaturi 28 stepeni Celzijusa u normalnoj atmosferi, i tek onda ih podvrgavali isprobavanju na uslove Marsa. Pokazalo se da šest tipova može da raste i u tim uslovima. Jedan od njih je u tim uslovima rastao čak i bolje nego pri normalnom pritisku i atmosferi kiseonika. Međutim, uslove na Marsu karakteriše i visoka radijacija.

Leave a Reply