Tehno - Nauka

BASF podržava ekološku Formulu 3

Prva Formula 3 na svetu, sa PremAir® katalizatorom kompanije BASF, uspešno završila probnu vožnju

Odeljenje za katalizatore kompanije BASF učestvovalo je u izradi prvog trkačkog automobila dizajniranog i napravljenog od recikliranih sirovina. Prva Formula 3 na svetu, nastala u Warwick Innovative Manufacturing Research Centre (WIMRC) na Univerzitetu Warwick/Velika Britanija, uspešno je završila probnu vožnju.

BASF je za ovaj ekološki trkački auta obezbedio PremAir® katalizator, tehnologiju koja, primenjena na hladnjak automobila, eliminiše površinski sloj ozona, jedinjenja koje najviše doprinosi stvaranju smoga.

BASF-ov katalizator PremAir® prvi je komercijalni proizvod koji eliminiše štetni ozon iz vazduhu. Za razliku od stratosferskog ozona, koji nas štiti od sunčevih UV zraka, površinski ozon je glavna komponenta smoga i ozbiljan narušilac kvaliteta vazduha.

Na zagrejanim površinama, npr hladnjacima automobila i autobusa, PremAir® katalizator postaje uspešan eliminator smoga. Molekuli ozona u vazduhu prelazeći preko obložene površine pretvaraju se u molekule kiseonika odmah po kontaktu. Zavisno od dizajna hladnjaka, efikasnost eliminacije je i do 80%.

PremAir katalizatori se koriste na više od 3 miliona vozila u SAD i priznati su od strane California Air Resourse Board (CARB) kao efikasna tehnologija za smanjenje štetnog ozona. Sedam automobilskih kompanija već koristi PremAir katalizatore kako bi dobili sertifikat „vozila sa delimičnom nultom emisijom” (PZEV) od strane CARB-a.

Prva Formula 3 na svetu predstavlja dokaz praktične primene održivih i obnovljivih materijala i u takmičarskim moto sportovima. Ovo je prvi trkački automobil dizajniran i izrađen od obnovljivih materijala, kojem je očuvanje planete na prvom mestu.

Tokom 2001. godine, BASF-ovi PremAir katalizatori dobili su nagradu J. Dean Senswnbaugh od Asocijacije za upravljanje zagađenjem vazduha i otpadom (AWMA) koja se inače dodeljuje za izvanredna dostignuća kompanija i pojedinaca u oblasti kontrole zagađenosti vazduha i upravljanja otpadom.

Leave a Reply