Energija vetra
Tehno - Nauka

BASF zauzima prvo mesto u Indeksu portfolia patenata četvrti put zaredom

BASF je ostvario promet od oko 8,5 milijardi evra u 2012. godini od prodaje novih proizvoda koji su na tržištu manje od pet godina. “Inovativna snaga našeg istraživačkog “Verbunda” dostigla je nov nivo u 2012. godini”, rekao je dr Andreas Krejmejer, član Odbora izvršnih direktora kompanije BASF SE i Izvršni direktor istraživanja, na konferenciji za štampu povodom istraživanja u Ludvigshafenu. U 2012. kompanija BASF je plasirala više od 250 novih proizvoda na tržištu.

“Ako uključimo i nove formulacije i optimizovane proizvode, ukupan broj zapravo iznosi nekoliko hiljada”, dodao je Krejmejer. Kompanija BASF u 2020. godini, ima za cilj da ostvari promet od 30 milijardi evra od novih proizvoda koji su na tržištu manje od deset godina.

 

Energija vetra

Energija vetra

Inovativna snaga kompanije ogleda se i u Indeksu portfolia patenata razvijenog od strane WHU Oto Bajšajm škole za menadžment, Valendar, Nemačka. Ovaj indeks poredi efekte patentnog portfolia sa konkurentnošću i inovativnošću preduzeća. Kompanija BASF je 2012. godine po četvrti put zaredom zauzela prvo mesto u Indeksu portfolia patenata u hemijskoj industriji.

Kako bi nastavila da bude uspešna u polju inovacija, u 2012. godini kompanija BASF je povećala rashode za istraživanje i razvoj na 1,7 milijardi evra (2011.: 1,6 milijardi evra). U ovom trenutku oko 10 500 zaposlenih rade u međunarodnim i interdisciplinarnim timova na oko 3 000 projekata širom sveta.

Više inovativnost kroz globalna istraživanja

“U budućnosti, očekujemo jake impulse i doprinose našoj liniji inovacija koji će doći iz regiona”, rekao je Krejmejer. Do 2020. godine, kompanija BASF planira da sprovede polovinu svog istraživanja van Evrope. “Naš cilj je da se postigne bolji pristup kupcima, mladim naučnicima i inovacionim centrima u različitim regionima.” BASF je 2012. otvorio sedam novih laboratorija u Aziji i Sjedinjenim Američkim Državama i proširio je laboratorije širom sveta, kako bi ostvario taj cilj. Procenat istraživačkih aktivnosti izvan Evrope je porastao sa 24% u 2011. na 27% u 2012. “Jedan od najsvetlijih momenata prošle godine bila je inauguracija našeg “Inovativnog kampa Azija Pacifik” u novom sedištu kompanije BASF za Kinu u Šangaju”, dodao je Krejmejer. Sa 450 naučnika za razvoj i istraživanje, ovo je već sada najveći istraživački centar u Aziji.

Globalna mreža istraživanje sa više od 600 kooperacija

Važan deo “Know-how Verbund” kompanije BASF je mreža sa više od 600 interdisciplinarnih i međunarodnih organizacija. Kompanija radi u globalnoj mreži sa najbolje rangiranim univerzitetima, istraživačkim institutima i kompanijama u širokom spektru disciplina na brojnim individualnim projektima, a sve u cilju postizanja svojih ambicioznih ciljeva rasta. BASF je nedavno otvorio istraživačku inicijativu “Centar za istraživanje naprednih materijala u Severnoj Americi”, lansiranjem nekoliko istraživačkih projekata u oblasti nauke o materijalima sa partnerima u Sjedinjenim Državama.

“Ove zajedničke istraživačke aktivnosti su naš odgovor na važan trend”, objasnio je Krejmejer. “Uz razvoj i proizvodnju molekula, sastavili smo paket hemije u kombinaciji sa primenom znanja i usluga skrojenih u skladu sa zahtevima naših kupaca.”

Hemijska rešenja za snabdevanje energijom

Važan industrijski klijent za kompaniju BASF jeste sektor energije i resursa. Današnje prognoze ukazuju da će rast stanovništva i povećanje prosperiteta kod stanovništva dovesti do globalne potražnje za energijom za više od 50% do 2050. dok će se potražnja samo za električnom energijom verovatno udvostručiti.

“Hemija kao pokretač inovacija omogućava osnovne inovacije za mnoge industrije koje u velikoj meri doprinose poboljšanju efikasnosti resursa i korišćenju obnovljivih izvora energije, a time i zaštiti klime”, naglasio je Krejmejer. Danas, BASF pruža brojne proizvode za snabdevanje energijom, sprovodi istraživanja i razvija nove tehnologije za buduće aplikacije:

Energija vetra

Vetroturbine budućnosti treba da imaju bolju efikasnost i veće maksimalne performanse. Interdisciplinarni tim istraživača, programera i tržišnih stručnjaka radi na stvaranju materijala sa poboljšanim ili novim svojstvima i razvija optimalno prilagođenu kombinaciju inženjerskih materijala. Ovi materijali omogućavaju inovacije u tehnologiji proizvodnje i dizajnu lopatica rotora. Oni takođe pomažu pri pojednostavljenju proces proizvodnje i promovišu efikasnije korišćenje građevinskih materijala.

Proizvodi i rešenja kompanije BASF već doprinose efikasnijoj proizvodnji i održavanju lopatica rotora, baze, kula i zupčanika vetroturbina, kao i većoj otpornosti premaza za komponente sistema.

Solarna energija

Istraživači u kompaniji BASF rade na novim aktivnim materijalima za buduće fotonaponske tehnologije na osnovu boja i poluprovodnika. Organske solarne ćelije napravljene od novih materijala su lagane, poluprozirne i fleksibilne. Cilj je da se razviju organske solarne ćelije koje pretvaraju najmanje 15% upadne svetlosti u električnu energiju, da se postigne radni vek duži od deset godina, i da su znatno ekonomičnije od sistema baziranih na silicijumu.

Za proizvodnju fotonaponskih sistema, kompanija BASF već isporučuje optimizovane plastične materijale za fiksiranje i postavljanje solarnih panela, utikače i utičnice, razne plastične dodatke, sisteme za livenje poliuretana za uramljivanje fotonaponskih modula, kao i rešenja za proizvodnju solarnih ćelija kao sredstva za čišćenje koja su “eco-friendly” i paste i mastila za metalizacija.

Mobilne tehnologije za skladištenje

BASF se bavio istraživanjem metalno organskih okvira (MOF) više od decenije. Aluminijumski MOF-ovi sada može da se proizvode u “eco-friendly”, bezbednom, ekonomičnom procesu baziranom na vodi. Veoma porozan materijal ima izuzetno veliku unutrašnju površinu. Jedan gram praha supstance ima površinu od više od 10 000 kvadratnih metara. Ovo svojstvo omogućava MOF-ovima skladištenje velike količine prirodnog gasa. Kada se ova tehnologija koristi u rezervoarima vozila koja idu na gas, više gasa može da se skladišti, što omogućava veći raspon vožnje po rezervoaru.

Stacionarne tehnologije za skladištenje

BASF sprovodi osnovna istraživanja o stacionarnim tehnologijama za skladištenje. Kompanija ima za cilj da razvije materijale i projektuje sisteme za rad hemijskih i elektrohemijskih stacionarnih skladišta, na osnovu, na primer, isplative sirovine kao što su natrijum i sumpor. U budućnosti, stacionarna skladišta će imati važnu funkciju bafera u balansiranju ponude i potražnje za električnom energijom iz obnovljivih izvora energije.

Prenos električne energije superprovodnicima

Pored proizvodnje i skladištenja električne energije, proširenje i poboljšanje korišćenja električne mreže jeste aktuelna teme koja sve interesuje. BASF, u saradnji s partnerima, radi kako bi zajedno razvili nove metode za proizvodnju supravodnika na visokim temperaturama koji su efikasniji i sa manje štetnog uticaja na životnu sredinu. Pošto superprovodnici mogu prenositi struju gotovo bez gubitaka, kao takvi nude veliki potencijal za uštedu.

Nemačka tehnološka kompanija ‘Deutsche Nanoschicht GmbH’ razvila je proces u kome se žice premazuju hemijskim rastvorom. Keramički slojevi proizvedeni na ovaj način imaju superprovodljiva svojstva. Ovo je naročito zainteresovalo proizvođače generatora i motora, kao i proizvođače kablovskih i komunalnih mreže za gradske oblasti. Proces takođe omogućava efikasnije korišćenje obnovljivih energija, posebno iz priobalnih vetroelektrana.

Energetski efikasno korišćenje električne energije

BASF istražuje nove materijale u čvrstom stanju, kao što su magnetokalorijski materijali za efikasno hlađenje. Ovi materijali zagrevaju se kad su izloženi magnetnom polju i hlade se kada se magnetno polje ukloni. Novi materijali u čvrstom stanju čine frižidere i klima uređaja energetski efikasnijim. Pored toga, oni su tiši i nije im potreban gasni rashladni fluid. U budućnosti, oni mogu biti alternativa konvencionalnoj tehnologiji kompresije.

Diode koje emituju svetlost koja se sastoji od organskih komponenti (OLED) bi trebalo da prevazilaze sve postojeće izvore svetla po efikasnosti, a u budućnosti će pretvoriti više od 90% proizvedene energije u svetlost. Glavni fokus istraživanja kompanije BASF u ovoj oblasti je razvoj boja koje emituju svetlost, ključne komponente OLED-a.

Leave a Reply