Relax · Tehno - Nauka · Zanimljivosti

Biogoriva utiču na sve veće cene hrane

Povećano korišćenje etanola, proizvedenog iz kukuruza, kao i drugih bio-goriva, okrivljuje se za rast cene hrane širom sveta. Ali zagovornici upotrebe ovih goriva kažu da je njihov uticaj na cene hrane uveličan i da će nova bio-goriva, koja su još u fazi razvoja, ionako uglavnom zaobići taj problem

Američka polja kukuruza, pšenice i soje hrane velik deo sveta, a takođe osiguravaju i sirovinu iz koje se proizvode alkoholna goriva, poput etanola. Središnjim delovima Amerike etanol je donio poprilične koristi: farmerima je osigurana stabilnija cena žitarica, a stvorena su i nova radna mesta u ruralnim rafinerijama, od kojih su mnoge poseduju i vode lokalni farmeri.

Američki savezni zakon nalaže korišćenje etanola u benzinu, uglavnom u koncentraciji od oko 10 posto, ali neka vozila mogu da koriste i 85-postotnu mešavinu. Kritičari, međutim, kažu da je kongresna odredba o obaveznom korišćenju etanola loše zamišljena. Ističu da etanol proizveden iz kukuruza stvara manje od dve jedinice energije za svaku jedinicu iskorišćenu u njegovoj proizvodnji. Čak se i zagovornici etanola slažu da budućnost leži u većem korištenju ne-hranjivih materijala, poput stabljika kukuruza, iz kojih bi bi se proizvelo celulozno gorivo.

Brian Jennings je predstavnik udruženja Američka koalicija za etanol. “Verujem da će prvo celulozno bio-gorivo, koje će biti komercijalno, nastati iz neke vrste poljoprivrednog ostatka. Dakle, to će biti nešto što će rasti na farmi, ali farmeru neće trebati i on će to prodati bio-rafineriji. Mi se jako zalažemo za celulozni etanol uz već postojeći kukuruzni etanol. Činjenica je da nam treba i jedno i drugo“.

Jedna od najviše obećavajućih zamena za kukuruz u proizvodnji etanola je sirak, trava koja stvara zrnje u metlici koje se koristi i u ljudskoj i u stočnoj hrani. Bill Rooney, koji vodi program uzgoja sirka na Sveučilištu Texas A&M, kaže da bi se gorivo proizvedeno iz sirka moglo početi odražavati na tržište u roku od pet godina. “Ako govorimo o šećernoj platformi, vrlo sličnoj šećernoj trski, onda možemo koristiti slatki sirak u vrlo skoroj budućnosti. Ako gledamo na celuloznu platformu, čitavu biljku i sva vlakna, onda se radi o sistemu za koji treba malo više vremena da bude razrađen za komercijalnu upotrebu”.

To je samo jedno od područja istraživanja na Univerzitetu Texas A&M koje bi moglo rezultirati proizvodnjom biogoriva za prevoz. Fosilna goriva poput nafte i uglja potiču iz drevnog biljnih materijala, stišnjenog i grejanog tokom miliona godina, ali naučnici u laboratorijima danas mogu da proizvedu goriva direktno iz požnjevenog bilja.

Mark Hussey, koji nadgleda poljoprivredne programe na Univerziteta Texas A&M, kaže da je velik deo istraživanja usmeren ka dobivanju goriva nalik benzinu direktno iz biljnog materijala. Jedno od najzanimljivijih područja istraživanja predstavljaju alge, koje se uzgajaju u barama, a ne na poljima.

Leave a Reply