Tehno - Nauka

Biogorivo utiče na cenu hrane

Agencija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu pozvala je da se hitno preispita politika prema biogorivu.

Agencija navodi da je to neophodno učiniti zbog toga što, kako tvrdi, uzgoj biogoriva doprinosi rastu cena hrane u svetu i preti da ugrozi izvore hrane za najsiromašnije.

Agencija je u svom godišnjem izveštaju ističe da veća proizvodnja i korišćenje biogoriva neće u meri u kojoj se to do sada pretpostavljalo smanjiti količinu gasova koji izazivaju efekat staklne bašte.

Biogoriva, dodaje se, često imaju sasvim suprotan efekat, jer se za potrebe njihovog krče šume kako bi mogle da se sade kulture od kojih se pravi biogorivo

Leave a Reply