E-servisi · IT · Tehno - Nauka

Biometrijske ID kartice ne mogu sprečiti zloupotrebe

Plan britanske vlade da uvede biometrijske identifikacione (ID) kartice izgleda da neće uspeti da postigne glavni cilj – mogućnost zloupotrebe

Najavljeni sistem novih identifikacija za građane Velike Britanije neće moći da učini ništa na polju prevencije od zloupotrebe u slučajevima kada prevaranti nabave više ID kartica. Najavljujući novi sistem identifikacije, ministar unutrašnjih poslova David Blunkett je naglasio da će najneophodnije biti sprečavanje raznoraznih prevara i manipulacija budućim “ličnim kartama”.

Svaki građanin će biti dužan da sa sobom nosi ID karticu na kojoj su zabeleženi njegovi biometrijski podaci, kao na primer otisak prsta ili snimak irisa oka. Po potrebi, kartice se mogu proveriti i iščitati putem specijalnih čitača, te pretraživanjem centralne baze podataka, radi potvrde identiteta nosioca kartice.

Ali, jedan od najvećih kritičara novih legitimacija, Simon Davies ekspert za informacione sisteme, kaže da novi sistem ne može zaustaviti zlonamernike od pribavljanja dodatnih kartica, ali sa drugim podacima (imenom, mestom rođenja i boravka i sl.). U slučaju da se njegova pretpostavka potvrdi, ovo može imati značajne implikacije na ceo sistem identifikacije.

Slično britancima i druge zemlje i organizacije (pa i naša zemlja), najavljuju i planiraju uvođenje sličnih identifikacionih šema, a recimo svi putnici koji budu išli u SAD od Oktobra 2004. godine dobijaće tzv. “biometrijske vize”.

Ograničena preciznost

Jedan od problema, kako kaže Davies, predstavlja i ograničena preciznost biometrijskih sistema u kombinaciji sa velikim brojem potrebnih ID kartica (desetine miliona). I najoptimističnije tvrdnje ukazuju da je sistem prepoznavanja irisa oka, oko 99% precizan i tačan – što znači da na svakih 100 snimaka oka, najmanje jedan se neće podudarati. A gde je čitavih par desetina miliona snimaka.

Ovakav način identifikacije je prihvatljiv za vrlo male baze podataka, kakve imaju mala i srednja preduzeća ili slične organizacije. Ali kada imate ogromne baze podataka, recimo sa podacima građana države koja ima 60 miliona stanovnika, moguće je da se vaši podaci poklope sa nekim od 600.000 drugih podataka u bazi koji predstavljaju druge osobe. Ovo čini nemogućim da potpuno sprečite zloupotrebe i nekog da se predstavi kao sasvim druga osoba.

Problemi sa svetlom

Davies smatra da ova nova najavljena tehnologija neće rešiti problem. Njegov kolega iz Nacionalne biometrijske asocijecije, slaže se da postoji gornji limit pouzdanosti tehnologije skeniranja irisa. Postoji previše faktora koju utiču na smanjenje pouzdanosti: snimci oka umnogome zavise od odgovarajuće količine svetlosti, pa čak i temperature tela, a ovo ide toliko daleko da sistem može da pogreši pri upoređivanju dva snimka istog oka pod različitim okolnostima.

Tehnika očitavanja irisa oka nije zasnovana na egzaktnoj nauci. Ustaljeno mišljenje je da biometrija predstavlja totalno rešenje svih problema identifikacije, ali ona može biti samo deo rešenja.

Ipak, glasnogovornik britanskog ministarstva unutrašnjih poslova najavlju je da će vrlo brzo biti pušten u rad sistem biometrijske registracije i identifikovanja unutar imigracione službe. Ovo će biti probni balon, koji će biti odgovarajuće praćen i meren radi potvrđivanja pouzdanosti i sigurnosti jednog ovakvog sistema. On je još dodao da se razmatra i uvođenje više biometrijskih identifikatora – na primer, snimak irisa oka u kombinaciji sa otiscima prstiju. Ovo će sigurno povećati pouzdanost, ali će takođe uvećati i troškove.

Vlada je procenila da će troškovi za izdavanje pojedinačne ID kartice iznositi oko 41 dolara, te da će postavljanje osnovnog sistema koštati oko 215 miliona dolara. Uspostavljanje potpunog sistema biometrijske identifikacije građana koštaće oko 3,59 milijardi dolara.

Leave a Reply