Tehno - Nauka

Budućnost tehno-parka Skolkovo

Budući rezidenti inovacionog centra „Skolkovo“ već su počeli da traže poslovne prostorije u Tehnoparku u izgradnji. Planirano je da se građevinski radovi završe do kraja 2013. – počeka 2014. godine, ali je već poznato da u tehnoparku „Skolkovo“ neće biti samo kancelarije, već i laboratorije s naučno-istraživačkom i eksperimentalno-konstruktorskom opremom.
Projektanti već sad uzimaju u obzir potrebu za stvaranjem specijalnih uslova za smeštaj složene aparature – to su i visoki plafoni u nizu prostorija i zvučna izolacija i vibro zaštita – odnosno sve ono što je potrebno da susedi, rezidenti inovacionog centra ne ometaju jedni druge. Pretpostavlja se da će u tehnoparku „Skolkovo“ biti smešteno 300-350 kompanija, a u svakoj od njih će raditi od 10 do 35 ljudi. Ukupna površina zdanja činiće 145 hiljada kvadratnih metara, od čega će dve trećine zauzeti poslovne prostorije. Prilikom projektovanja uzeto je u obzir iskustvo mnogih poznatih tehnoparkova sveta, kaže predsednik direkcije tehnoparka „Skolkovo“ Gari Ventvort.

Obišli smo mnogo različitih tehnoparkova u Singapuru, uključujući Singapurski naučno-tehnološki park. Ima vrlo poznatih evropskih parkova kao što su „Tehnopolis“ u Finskoj i tehnopark „Cirih“ – naš švajcarski partner, kompanija, koja poseduje užu specijalizaciju u poređenju sa „Skolkovom“. Postoji još i američko isksutvo – gledali smo tehnoparkove koji su tesno povezani s Masačusetskim univerzitetom. Nismo pokušavali da koristimo tačan model – svideo mi se tehnopark i želim da ga sagradim u Moskvi. To nije moguće. Svi tehnoparkovi su različiti, oni su uređeni u zavisnosti od lokalnih uslova. Pokušavali samo da uzmemo najbolje od svakog.

Rešenja radporeda prostorija treba da obezbede visok nivo saradnje između suseda u tehnoparku – rezidenata inovacionog grada „Skolkovo“ – to je takođe poznato. A arhitektonski oblik zdanja zasad nije definisan. Francuski biro Valode & Pistr je predložio tri varijante, od kojih svaka pretpostavlja mogućnost daljeg razvoja kompanija-rezidenata. Prva varijanta je dobila naziv „Prirodni karakter“ – njegova karakteristika je veza između tehnoparka i okoline. Druga varijanta je nazvana „Znakovni karakter“, njegova arhitektura ističe značaj inovacionih istraživanja za razvoj Rusije. Treća varijanta je „Slobodna nadstrešnica“ – ona treba da stvori osećaj jedinstva svih kompanija. Krajem septembra će biti poznato koja varijanta je izabrana.

Leave a Reply