Tehno - Nauka

CERN: Akcelerator će otići na odmor sa zakašnjenjem od 7 nedelja

Odluka da se produži rad akceleratoru na još 7 nedelja, donesena je 3. jula, objavljeno je u CERN-u. Ali ovo se zaboravilo nakon senzacionalnog otkrića čestice-kandidata na ime bozona Higsa.

Delovi protona u akceleratoru će prestati sa sudarima 16. decembra 2012. Nakon toga, naučnici će obaviti seriju eksperimenata sa sudarima jona olova. Oni će trajati do 10. februara 2013. Zatim će akcelerator biti zaustavljen na dovoljno dugi vremenski period, tokom kojeg je planirano, između ostalog, njegovo usavršavanje.

Leave a Reply