IT · Tehno - Nauka

“Certus” nudi nova rešenja

Domaća kompanija „Certus“ stalno  nudi nova rešenja i proizvode  u svetu savremenih komunikacija. Počelo se sa „Q Pay Spot“ uslugama u kojima se koriste POS terminal i GPRS bežična komunikacija. To je bio prvi moderni način platnog prometa i koristio se za prepaid u mobilnoj telefoniji još od 2005. godine.

„Autotrack“ je rešenje koje je razvijeno kako bi se omogućilo satelitsko praćenje vozila preko GPS satelita i GPRS komunikacija odnosno USSD segmenta mreže mobilne telefonije. U „Certusu“ su razvijena sva hardverska i softverska rešenja za „Autotrack“  sistem.

Sistem  „Autotrack“ omogućuje korisnicima praćenje  pozicije, pravca kretanja i brzine vozila  u realnom vremenu, kao i naknadnu analizu svih prikupljenih podataka. Na sajtu se može videti gde se nalazi vozilo, da li se kreće ili je parkirano i dr. Ako se dogodi  nešto nenormalno (vozilo ukrade ili obije i sl.), odmah se automatski alarmira vlasnik.

„Certus“ u realizaciji ovog rešenja sarađuje sa Telekomom Srbija  i koristi digitalne mape kompanije „Planplus“.

„Autotrack“  sistem koristi oko 3.000  kompanija i pojedinaca u Srbiji.

Koristi su višestruke  i posebno su značajne za kompanije. Rukovodstvo stalno zna gde im je vozilo, koliko je prešlo kilometara, da li skreće sa odobrene maršute i dr. Vozila se više koriste, manja je potrošnja goriva, veća je bezbednost vozila i vozača, onemogućena je zloupotreba vozila i sl.

„Certus” je upravo završio još jedno novo rešenje. To je  video portal www.pogladajme.com koji predstavlja novi servis 3G mobilne telefonije. U njemu su integrisani veb servis i video telefonija. Pruža  se mogućnost da korisnik snimi svoj video klip koji dobije svoj broj i može da se naknadno gleda na portalu. Ovaj servis može da se koristi i za kratke reklamne poruke. Naprimer, prilikom pozivanja uključuje se kratka relamna poruka i zbog toga se korisniku, za određeni procenat smanjuje trošak  telefoniranja. Korisnik ako odgleda  reklamu od par sekundi, dobija jeftinije ili čak besplatno telefoniranje.

Sava Terzić, direktor „Certus“-a  kaže, da svi prikazani prozvodi  pokazuju nastojanja ove kompanije da  ponudi nova, savremena i jedinstvena rešenja komuniciranja.  

Leave a Reply