Internet · Tehno - Nauka

Cisco Systems: Rad na daljinu čini nas sretnima

Kompanija Cisco juče je objavila rezultate istraživanja o radu na daljinu (Teleworker Survey). Reč je o detaljnoj analizi koja sadrži podatke o gotovo 2000 zaposlenij u kompaniji

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem utvrđivanja uticaja rada na daljinu na društvo, ekonomiju i životnu okolinu, a otkriva da većina ispitanika koji rade na daljinu ostvaruje izuzetno fleksibilniji odnos između profesionalnog i privatnog života, veću produktivnosti i veće opšte zadovoljstvo.

Zbog kontinuiranog razvoja i globalizacije savremene radne snage, sve više kompanija razmišlja o uvođenju strategije rada na daljinu sa ciljem uštede troškova i smanjivanja emisija ugljen dioksida te zadržavanja najkvalitetnijih radnika. Takve kompanije mogu iz Ciscovog istraživanja da saznaju sve o prednostima dobro promišljene strategije rada na daljinu, kako za zaposlene tako i za poslodavce.

Kompanija Cisco dostiže nove nivoe efikasnosti i delotvornosti otkad omogućuje svojim zaposlenima rad i međusobnu saradnju bez obzira na to gde se fizički nalaze. Prema podacima Ciscove grupacije zadužene za internet poslovanje (Internet Business Services Group), ogranka zaduženog za globalno strateško savetovanje, procenjuje se da je kompanija ostvarila godišnju uštedu od 277 miliona dolara zahvaljujući povećanoj produktivnosti koja je rezultat odluke da omoguće zaposlenima rad kod kuće ili na nekoj drugoj udaljenoj lokaciji.

Pored toga, uvođenjem tehnoloških rešenja koja omogućuju povezanost zaposlenih na daljinu (poput rešenja Cisco® Virtual Office, ili nedavno predstavljenog rešenja Cisco OfficeExtend, te alata za virtualnu saradnju kao što je Cisco WebExTM) Cisco doprinosi porastu merljivih prednosti rada na daljinu i za zaposlene i za poslodavce.

Ciscova radna snaga nove generacije

• Ciscovi zaposleni 63% svog vremena troše na komunikaciju i saradnju.
• 40% Ciscovih zaposlenih navodi da se uopšte ne nalazi u istom gradu kao njihov rukovodilac
• Prosečni Ciscov zaposleni radi na daljinu dva dana nedeljno.
• 60% vremena ušteđenog zahvaljujući radu na daljinu koristi se za rad, a 40% na privatne stvari.

Najvažnija saznanja

• kompanija Cisco sprovela je ovo istraživanje krajem 2008. godine sa ciljem otkrivanja niza zanimljivosti vezanih uz rad na daljinu kao što su uzorci kod rada na daljinu, tehnološke prepreke, kvaliteta rada i produktivnost, uticaj na okolinu, te prednosti odnosno mane fleksibilnog životnog stila, kao i opšte zadovoljstvo zaposlenih.
• U istraživanju je učestvovalo 1.992 Ciscovih zaposlenih iz pet regija (Daleki Istok, tržišta u razvoju, evropska tržišta, Japan i SAD/Kanada).

Produktivnost i saradnja

• Otprilike 69% ispitanih zaposlenih navodi da ostvaruje veću produktivnost kada radi na daljinu, a 75% ispitanika navodi da je poboljšana pravovremenost obavljenog rada.
• 83% zaposlenih navodi da su im u radu na daljinu mogućnosti komuniciranja i saradnje sa kolegama jednake, ako ne i bolje, nego kod rada u kancelariji.
• 67% ispitanika navodi da je kvaliteta rada poboljšana kod rada na daljinu.
• 80% ispitanika navodi veći kvalitet življenja zahvaljujući radu na daljinu.
• Rad na daljinu može takođe dovesti do veće stope zadržavanja zaposlenih, budući da više od 91% ispitanika navodi kako je rad na daljinu donekle važan ili vrlo važan faktor njihovog opšteg  zadovoljstva.

Ekološke prednosti

• 2008. godine zahvaljujući radu na daljinu Ciscovih zaposlenih sprečena je emisija otprilike 47.320 metričnih tona stakleničkih plinova usled smanjene količine putovanja.
• Prosečna udaljenost do radnog mesta i natrag razlikuje se od regije do regije: zaposleni u SAD-u i Kanadi u proseku putuju 48 kilometara do posla i natrag; zaposleni u Azijskom Pacifiku pređu udaljenost od otprilike 23 kilometara; u Japanu zaposlenici navode da do posla i natrag pređu 42 kilometara; na tržištima u razvoju ta udaljenost u proseku iznosi 26 kilometara; dok zaposleni u Evropi do posla i natrag pređu u proseku 74 kilometara.
• Ciscovi zaposleni godišnje uštede na troškovima goriva 10,3 miliona dolara zahvaljujući radu na daljini

Leave a Reply