Tehno - Nauka

City Labs – grad bez stanovnika za testiranje novih tehnologija

Američka kompanija Pegasus Holdings planira da izgradi grad pod nazivom City Labs. U njemu će se nalaziti kuće, putevi, semafori i sva neophodna infrastrukturna, samo neće biti ljudi. Svrha naselja – testiranje novih tehnologija, koje je nemoguće uraditi u naseljenim gradovima.

Američka kompanija Pegasus Holdings planira da izgradi grad pod nazivom City Labs. U njemu će se nalaziti kuće, putevi, semafori i sva neophodna infrastrukturna, samo neće biti ljudi. Svrha naselja – testiranje novih tehnologija, koje je nemoguće uraditi u naseljenim gradovima.

Pegasus-CITE-Campus

Izgradnja poligona za testiranje sa stotinama kuća, prigradskih naselja i farmi u susedstvu, počeće u bliskoj budućnosti. Namera je se projekat, koji će koštati oko 1 milijardu dolara, završi za 10 godina.

Leave a Reply