Tehno - Nauka

Čovek evoluirao genetskom mutacionom greškom

Pre više od 500 miliona godina beskičmenjaci na dnu okeana su preživeli dva uzastopna udvajanja razmera DNK – došlo je do „greške“ koja je na kraju rezultirala evolucijom čoveka i mnogih drugih životinja, piše u novom istraživanju škotskih naučnika.

Iz zaključaka naučnika na osnovi istraživanja belančevine čoveka sledi da je organizam koji je doživeo mutacije bio kopljaš (Cephalochordata) i tako se došlo do odrđenja vremena pomenutih mutacija.

Izučavanje tog pitanja objašnjava pojavu i razvoj mnogih bolesti svojstvenih čoveku, a buduća istraživanja će, verovatno, pomoći u njihovom lečenji i predviđanju.

Leave a Reply