Tehno - Nauka

Čovekov let na Mars je trenutno nemoguć!

Američki naučnici smatraju da NASA nema tehnologiju koja bi mogla da obezbedi mogućnost preživljavanja astronauta ukoliko bi oni sada krenuli na dug svemirski put ka Marsu.

Stručnjaci smatraju da astronauti koji su se odlučili na 18-mesečni let do Crvene planete trebaju jasno da znaju da mogu da se suoče sa nepoznatim i nepredvidivim zdravstvenim rizicima.

mars
Definisano je više od 30 rizika među kojima su: gubitak vida, psihički poremećaji, demineralizacija kostiju, gubljenje mišićne mase a takođe i izloženost svemirskom zračenju.

Leave a Reply