Tehno - Nauka · Zanimljivosti

CT skener sa dualnom energijom

Prvi put se kompjuterski tomograf (CT) može koristiti za automatsko razlikovanje raznih tipova tkiva jednim skeniranjem. Somatom Definition iz Siemensa ima dve cevi sa X-zracima koje rade istovremeno ali na različitim nivoima energije. Zahvaljujući syngo Dual Energy softveru, tomograf može opaziti krvne sudove i kosti i prikazati ih sa jasnim kontrastom. Do sada, upotrebom CT-a bez mogućnosti dualne energije, morala su se načiniti dva snimka. Ovaj prodor u snimanju omogućava lekarima brže i tačnije dijagnostikovanje stanja njihovih pacijenata.

Siemens Medical Soultions nedavno je integrisao syngo Dual Energy kao posebnu odliku Somatom Definitiona, koji je lansiran na tržište pre gotovo dve godine. Ovaj kompjuterski tomograf je za sada jedini opremljen dvama sitemima za snimanje, koji se istovremeno okreću oko pacijenta, te samim tim radi dvostruko brže. Takođe, izloženost radijaciji tokom pregleda srca smanjuje se za pola. Velika brzina CT-a omogućava i beleženje snimaka srca tokom dijastolne faze, bez potrebe za beta blokatorima koji bi veštačkim putem smanjili brzinu pulsa. To pojednostavljuje preglede pacijenata sa nepravilnim ili ubrzanim radom srca.

Uprkos dostupnosti visoke rezolucije, visokokvalitetnih snimaka, danas jedino veoma iskusni radiolozi mogu razlikovati tkiva slične gustine. Dobar primer su krvni sudovi koji se ističu u odnosu na okolne sudove nakon što pacijent primi kontrastne agense. U slučajevima ozbiljne arterioskleroze, teško je prosuditi koliko je u prečniku krvni sud još otvoren.

U ovakvim slučajevima syngo Dual Energy nudi velike prednosti, zahvaljujući upotrebi cevi različitih voltaža. Sve vrste tkiva slabe X-zrake koji prodiru kroz ljudsko telo. Stepen oslabljenja X-zraka zavisi od relativne jačine energije koja se emituje. Drugim rečima, upotreba niskog nivoa energije pri pregledu tkiva daće slabije X-zrake nego kada se koristi energija većeg intenziteta. Varijacije zavise i od vrste tkiva koje se pregleda. Syngo Dual Energy ovaj efekat preokreće u dobru svrhu. Rezultati su lekarima vidljivi na ekranu u deliću sekunde: kosti i meko tkivo su prikazani u različitoj boji. Zahvaljujući tome, lekari i medicinsko osoblje mogu virtualno „obrisati“ kosti u predelima tela kojima je teško prići – i to samo pritiskanjem dugmeta. Zbog toga su dijagnoze i invazivne procedure lakše i bezopasnije.

Leave a Reply