Tehno - Nauka

“Curiosity” poslao na Zemlju prve snimke u boji i panorame u 360 stepeni

Američki marsovski rover “Curiosity” poslao je na Zemlju prve video snimke u boji sa crvene planete. Na fotografijama se vidi pejzaž u rejonu kratera Gejla, gde se spustio u ponedeljak ujutro. Snimci potvrđuju da je glavni instrument marohoda kamera, koja se nalazi u radnom stanju i dobro je pričvršćena za korpus robota. Kamera može da snima krupnim planom i da snima panoramu.

Leave a Reply