Relax · Tehno - Nauka · Zanimljivosti

CyberKnife – robotizovani pomoćnik za hirurge

“Sajbernajf” (CyberKnife) sistem, prvi i jedini robotizovani sistem za radiohirurgiju na svetu, stvoren da uklanja tumore na bilo kojem delu tela sa milimetarskom preciznošću, predstavljen je danas u beogradskom hotelu “Kontinental”.

O začecima robotizovanog sistema za radiohirurgiju početkom 80-tih, njegovoj prvoj primeni 1996. godine i prednostima primene tog sistema domaćim stručnjacima predavanje je održao neurohirug sa kalifornijskog Univerziteta Stanford Džon Adler.

Komentarišući oblik robotizovane radiohirurgije, direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Nenad Borojević je rekao da je ona specifična po tome što se uzani snop iks zraka proizvodi u jednom specijalnom aparatu koji se nalazi na vrhu ruke robota koja može da se pokreće u svim smerovima prema određenom programu i planu.

Borojević je dodao da se pacijent kod koga se sprovodi ta vrsta zračenja nalazi na krevetu koji je takođe pokretljiv u svim smerovima što je veoma bitno jer tumori koji se na ovaj način zrače bivaju sinhrono i kontinuirano “pogođeni” snopom tih zraka, a sprovođenje zračenja prati kretanje pacijenta koji se nalazi na stolu.

“U ovom momentu ‘Sajbernajf’ predstavlja najbliži korak idealu sprovođenja zračne terapije, a to znači da snop zračenja pogađa samo tumorske ćelije, a ne zdrave”, kazao je Borojević.

On je istakao da ta tehnologija omogućava sprovođenje zračenja za relativno male tumore, bez obzira gde su oni lokalizovani, među kojima su mozak, pluća, jetra, prostate, kao i da se radi na proučavanju uloge ovog lečenja kod tumora pankreasa i dojke.

Profesor Adler je, između ostalog, ukazao da se pre tretmana sa “Sajbernajf” sistemom pacijent podvrgava snimanju da bi se odredila veličina, oblik i lokacija tumora, a procedura počinje sa standardnim skenerom visoke rezolucije, dok za određene tumore mogu biti korišćene tehnike kao što su magnetna rezonanca, angiografija i slično.

Posle skeniranja, slikovni podaci se digitalnim putem transferišu do radne stanice za planiranje tretmana “Sajbernajf” sistema, gde obučeni lekar utvrđuje tačnu veličinu, oblik i lokaciju tumora koji će biti tretiran i zdravo tkivo u okolini tumora koje mora biti izbegnuto.

Posle toga, kvalifikovani doktor i/ili radiolog ili fizičar koriste “Sajbernajf” softver da bi stvorili plan tretmana koji će obezbediti potrebnu dozu zračenja za identifikovani tumor, pri čemu će izbeći oštećenja zdravog tkiva u okolini tumora.

Tokom “Sajbernajf” procedure pacijent je udobno smešten na stolu za terapiju, koji automatski pozicionira pacijenta, a anestezija nije potrebna zato što je procedura bezbolna i neinvazivna.

Terapija, koja uglavnom traje između 30 i 90 minuta, najčešće sadrži plansko obrađivanje između 100 i 200 radiacionih bimova poslatih iz različitih pravaca, svaki u trajanju od 10 do 15 sekundi.

Praćenje slikama, najčešće putem skenera ili magnetnom rezonancom se izvodi nedeljama i mesecima posle terapije da bi se potvrdilo uništenje i eventualna eliminacija lečenog tumora.

Terapija, koja traje od jedne do pet poseta (tretmana) povećava kvalitet života pacijenata tokom i posle lečenja, neinvazivna je alternativa operativnom zahvatu, bezbolna je terapija koja ne zahteva anesteziju, posle nje su zapaženi minimalni propratni efekti, oporavak podrazumeva dnevni tretman sa kratkim ili bez perioda oporavka.

Do danas je više od 30.000 pacijenata širom sveta lečeno “Sajbernajf” automatskim radio hirurškim sistemom, a od jula 2006. godine više od 50 odsto ukupnih “Sajbernajf” procedura u Americi odnosile su se na tretmane van glave.

One thought on “CyberKnife – robotizovani pomoćnik za hirurge

  1. goran bulatovic

    dje u srbiji i crnoj gori ili okruzenju se nalazi aparat cyberknife

Leave a Reply