Tehno - Nauka

Dan Beogradskog univerziteta

Univerzitet u Beogradu obeležava danas svoj dan svečanom akademijom u Rektoratu, u znak sećanja na početak nastave na Visokoj školi 1808. godine u Beogradu.

Na svečanosti će, kako je najavljeno, pored predstavnika univerziteta govoriti i ministar obrazovanja i nauke Žarko Obradović.

Univerzitet u Beogradu, kao državna visokoškolska institucija sa tradicijom od 203 godine, obeležava 13. septembar u znak sećanja na početak nastave na Visokoj školi koju je osnovao Dositej Obradović 1808. godine, tokom zatišja žestokih borbi s Turcima, sa ciljem da obrazuje buduće državne činovnike.

Dve godine kasnije, Dositej otvara Bogosloviju, a nakon što Turci pale impozantnu biblioteku Beogradskog učilišta 1813. godine, usledilo je povlačenje Visoke škole u Kragujevac i osnivanje tamošnjeg Liceja 1838. godine. Licej je premešten u Beograd 1841. godine, a 1863. godine se transformiše u Veliku školu.

Sa tri fakulteta (Pravni, Filozofski i Tehnički) Velika škola je smeštena u zgradu koju je jedan od najpoznatijih Srba toga doba – Miša Anastasijević poklonio svom otečestvu, gde je i danas Rektorat. Donošenjem prvog Zakona o Univerzitetu 1905. godine, Velika škola je proglašena za Univerzitet u Beogradu.

Zakonom donetim iste godine zajamčena je autonomija univerziteta i proklamovano da su nastavnici “slobodni u izlaganju”. Od malog jezgra sa 20 studenata, koliko ih je bilo 1808. godine, Univerzitet u Beogradu izrastao je 1905. godine u visokoškolsku ustanovu od tri fakulteta, sa 34 nastavnika i 788 studenata.

Od tada se Univerzitet u Beogradu neprekidno razvijao, tako da danas predstava najveću i najstariju visokoškolsku ustanovu u regionu, koja se sastoji od više od 30 fakulteta, 11 naučnih instituta, Univerzitetske biblioteke i centara, sa oko 90.000 studenata i gotovo 7.000 nastavnika, istraživača i saradnika, koji čine najveći deo naučnoobrazovnog potencijala Srbije.

Leave a Reply