Događaji · Tehno - Nauka

Đelić otvorio skup „Značaj naučne i istraživačke prakse u procesu kreiranja politika“

Potpredsednik Vlade za evropske integracije i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić otvorio je danas skup pod nazivom „Značaj naučne i istraživačke prakse u procesu kreiranja politika“.

Đelić je na skupu, koji je održan u svečanoj sali Filozofskog fakulteta, ocenio da je uspeh primene Strategije za borbu protiv siromaštva odraz veoma retkog susreta nauke i politike.

On je istakao da je Strategija bila uspešna zbog toga što je dobro razmotreno koji su stvarni razlozi za siromaštvo u društvu, koji su mehanizmi kojima se protiv njega može boriti i kako pratiti primenu pomenutog dokumenta.

Prema njegovim rečima, u Strategiji za borbu protiv siromaštva susrele su se nauka i politika u smislu onoga šta treba da se uradi da bi stvari krenule na bolje u društvu.

Đelić je naveo podatak da se približno 1.920 istraživača bavi društvenim i humanističkim naukama u Srbiji, kao i da je u periodu od 2002. do 2008. godine država sa 7,2 milijarde dinara finansirala te nauke.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo nauke trenutno finansira 500 projekata, a trećina novca je usmerena na projekte iz društvenih nauka.

Na skupu su predstavljeni osnovni izazovi, mogućnosti i pravci za unapređenje istraživačke prakse u oblasti društvenih nauka, kao i mogućnosti za unapređenje saradnje između naučne i istraživačke zajednice i donosilaca odluka u zemlji.

Skup je organizovan u okviru projekta „Analiza karakteristika siromaštva u Srbiji“, koji su zajednički realizovali Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Tim za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva i Republički zavod za statistiku.

Leave a Reply