Tehno - Nauka

Delovi satelita Munja-1 mogu da padnu na Zemlju

Tokom naredna četiri dana na Zemlju mogu da padnu delovi nesagorelih fragmenata u atmosferi satelita za vezu “Munja-1”, koji je lansiran 1996. godine. Prema američkim svemirskim sistemima nadzora, to će se desiti 7. Aprila, plus – minus dva dana.
Prema prognozama delovi će pasti u centralni delo Arapskog poluostrva, ali će biti jasnije kada aparat počne da se snižava.

Leave a Reply