dlan-sxc
Tehno - Nauka

Dlan će se u budućnosti koristiti za identifikaciju

Japanska korporacija Fujitsu Ltd. je kreirala tehnologiju za identifikaciju ljudi osnovanu na spletu krvnih sudova na dlanu.

Stručnjaci su uspeli da „vez“ krvnih sudova, skeniran pomoću infracrvenog uređaja, transformišu u jedinstvenu 2048-bitsku šifru. Verovatnoća greške za tu metodu identifikacije je 1 prema 100000.

Fujitsu Ltd. planira da tu tehnologiju plasira na tržite do 2015. Kompanija računa da će se ta metoda koristiti za bezgotovinsko plaćanje pri kupovini, za autorizaciju korisnika na internetu i u mnoge druge svrhe.

dlan-sxc

Leave a Reply