Tehno - Nauka

Donacija kompanije LG Electronics Mašinskom fakultetu u Beogradu

Kompanija LG Electronics donirala je Mašinskom fakultetu u Beogradu Multi V III sistem, jedan od najnaprednijih komercijalnih rešenja za hlađenje i grejanje. Donirani sistemi koristiće se za obuku i istraživanje studenata, kao i za simulacije, testiranja i merenja u okviru obrazovnog i naučnog programa na fakultetu. Zahvaljujući ovoj donaciji, mladi stručnjaci imaće priliku da savladaju rad i steknu iskustvo na sistemima sa kojima će se susretati tokom karijere, dok će neki od njih raditi na dizajniranju novih modela u budućnosti.

lg

Kompanija LG Electronics je veoma posvećena ulaganju u obrazovanje inženjera koji rade sa sistemima za klimatizaciju, o čemu svedoči činjenica da u protekle dve godine LG redovno podržava nekoliko mašinskih fakulteta u celom region. Pored toga, ova kompanija pokrenula je LG Air Conditioning Akademiju u Beogradu, na kojoj se već tri godine potpuno besplatno obučavaju domaći stručnjaci iz oblasti termotehnike.

„Izuzetno nam je drago da na ovaj način nastavljamo sada već tradicionalnu saradnju između predstavništva kompanije LG Electronics u Srbiji i katedre za termotehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu. Ove instalacije će sem stvaranja boljih uslova za rad i studiranje, prvenstveno doprineti praktičnoj obuci studenata, budućih stručnjaka za klimatizaciju, koji će deo nauke koju izučavaju na fakultetu videti i u direktnoj primeni, uz mogućnost da sami puštaju u rad sisteme putem računara i prate reagovanja sistema klimatizacije na svaku promenu”, izjavio je profesor Branislav Živković sa katedre za termotehniku.

„Poslovna filozofija kompanije LG Electronics se od samog početka zasniva na podsticanju i osnaživanju mladih i kvalitetnih kadrova,“ izjavio je Young Wong Lee, generalni direktor kompanije LG Electronics Magyar Kft. „Kroz dugogodišnju saradnju sa Mašinskim fakultetom u Beogradu, naša kompanija ima za cilj da što više doprinese razvoju mladih inženjera, kao i lokalnim zajednicama u kojoj će ovi stručnjaci jednog dana raditi.”

Ova donacija, koja treba da podstakne funkcionalno i praktično obrazovanje budućih inženjera iz Srbije, dodatno će proširiti saradnju kompanije LG Electronics i Mašinskog fakulteta Univeziteta u Beogradu.

Leave a Reply