Tehno - Nauka

Džinovski 3D printer može da “odštampa” i zgradu

Američki naučnici sa Univerziteta Južne Kalifornije predstavili su 3D printer, koji može da odštampa celu zgradu za 24 časa. Tehnologiju, koja je dobila naziv Contour Crafting, razradio je profesor Berok Hošnevis.

To izgleda ovako: džinovski printer postavlja se na šine, smeštene duž temelja građevine. Betonska smesa se nanosi u slojevima automatsi, po unapred određenoj konturi specijalnim alatom postavljenim na kranu.

3D printeri

Postavljanje lukova nad prozorskim i otvorima za vrata takođe ne zahteva ljudsku intervenciju, pošto 3D printer završi rad, ljudima samo ostaje da postave prozore i vrata.

Leave a Reply