Tehno - Nauka

Eksploatacija neiskorišćenog prirodnog gasa sa morskog dna

Kompanija Siemens počela je da radi na razvoju kompresora koji će omogućiti vodećoj norveškoj naftnoj i gasnoj kompaniji, Statoilu da koristi toksični prirodni gas koji se nalazi ispod morskog dna. Ovakav sistem omogućiće eksploataciju prirodnog gasa koji do sada nije bio dostupan. Tako će ovaj izvor energije moći će da se koristi duže nego što su trenutna predviđanja. Probno postrojenje trebalo bi da počne da radi krajem 2008. godine.

Kompresor

Ključna komponenta sistema za korišćenje gasa sa morskog dna, kompresor, potiskuje gas dok se ne stvori pritisak preko 1000 bara i tako omogući izvlačenje i transport gasa kroz gasovode na velikim udaljenostima. Današnji kompresori sastoje se od motora, kompresora, prenosnika i magnetnih pregrada koje se zatvaraju uz pomoć suvih gasnih zatvarača, kroz koje gas uvek curi u određenoj količini. To je bio jedan od razloga koji je onemogućavao korišćenje prirodnog gasa sa morskog dna. Taj gas inače sadrži otrovne supstance kao što je hidrogen sulfid, koje se oslobađaju prilikom eksploatacije, a čak jedna trećina svetskih rezervi gasa sadrži otrovni hidrogen sulfid.

Siemens Pover Generation (PG) i Shell Global Solutions 1999. godine počeli su da razvijaju kompresor pomoću kojeg bi bilo moguće iskorišćavanje toksičnog prirodnog gasa. Da bi cilj bio ostvaren stručnjaci su delove kompresora uklopili u novo, samostalno vertikalno kućište. Rezultat toga nije samo kompaktno postrojenje koje omogućava uštedu prostora, već i razvoj sistema koji sprečava oslobađanje otrovnih gasova pre njihove eliminacije u postrojenju za preradu. Kompresor sa oznakom ECO-II, uspešno radi od 2006. godine u malom holandskom gradu blizu Groningena.

Statoil je odabrao Siemens da unapredi postojeći sistem ECO-II, a cilj je da se kompresorska tehnologija koristi na morskom dnu, gde se nalaze i najveća ležišta kontaminiranog prirodnog gasa. Kako bi omogućio korišćenje kompresora u ekstremnom okruženju, Siemens trenutno nastoji da ojača strukturu sistema i istovremeno radi na dobijanju maksimalne moguće iskoristivosti opreme, uz minimalno održavanje.

Uz pomoć novog kompresora biće dostupne veće količine gasa. Do sada je na priobalnim platformama bila moguća samo eksploatacija gasa pod prirodno visokim pritiskom, a novi sistem sada omogućava da se i prirodni gas pod niskim pritiskom dovede do površine okeana.

Leave a Reply