Relax · Tehno - Nauka

Energija iz otpada – prženo ulje generiše elektricitet

Otpad iz domaćinstva kao i sve druge vrste otpada mogu da proizvode veliku količinu energije. U saradnji sa različitim partnerima, Siemens je razvio tri vrste fabrika za pretvaranje otpada u gorivo. Kao što je objavljeno u poslednjem broju istraživačkog magazina „Slike budućnosti“, energija koja se generiše na ovakav način dovoljna je da snabde hiljade domaćinstava toplotom i energijom.

Kompanija za odlaganje otpada Alba AG sa sedištem u Berlinu, pretvara 60% ukupnog otpada koje stigne u postrojenje za preradu otpada u Pankow-u (160.000 tona godišnje) u substitute goriva. Otpad se suši u velikom valjku sa vrućim vazduhom, samelje se u sitne delove i odvaja od nezapaljivih supstanci i supstanci koje se mogu reciklirati. Oni se onda presuju u brikete koje kompanija prodaje elektranama i drugim klijentima. Siemens obezbeđuje softver i tehnologiju merenja za koordinaciju mnogih mašina uključenih u proces.

Drugi sistem za proizvodnju energije koji se zove Sipaper Reject Power od Siemens Industrial Solutions and Services (I&S) koristi se u fabrici za recikliranje kartona u Hirschwang-u u Austriji. Ostale substance koje su zapaljive i koje se ne mogu reciklirati, a u sebi sadrže relativno visok procenat ulja, mogu se, uz pomoć ove tehnologije sagorevanja (uz pomoć punjenja centrifugalnog točka i rešetke za loženje) odmah spaliti. Para koja se stvara pretvara se u električnu energiju preko turbine. Zahvaljujući faktoru za prečišćavanje dimnog gasa, emisija se smanjuje ispod legalno dozvoljene norme.

U Austriji se takođe nalazi i kombinovana fabrika za grejanje i energiju koja je napravljena uz saradnjom I&S i provajdera energetskih usluga Wirkungsgrad Energieservice GmbH. Posebno obeležje ove fabrike smeštene u Dornbirn-Stocken-u jeste da ona pretvara prženu mast i ulje za kuvanje u energiju i toplotu. Tri gigantska osmocilindarska teška uljana motora sa generatorom, zajedno proizvode 4.5 megavata energije. Pošto se gorivo proizvodi u farbrici, energija koja se generiše je potpuno organska.

Leave a Reply