Tehno - Nauka

Evropa strateški partner Srbije i u domenu nauke

Potpredsednik Vlade za evropske integracije i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić izjavio je danas da je Evropa pokazala da je strateški partner Srbije i u domenu nauke i da će iz evropskih fondova biti izdvojena značajna sredstva za unapređenje naučne infrastrukture i tehnološkog razvoja.

Foto: Tanjug

Đelić je na konferenciji za novinare, održanoj nakon izlaganja na skupu “Na putu integracije Srbije u evropski istraživački prostor”, naveo da je kroz učešće u okvirnim programima za istraživanje i tehnološki razvoj Srbija dobila 28 miliona evra, što je omogućilo brojnim institutima i naučnim ekipama da rade u skladu sa evropskim standardima.

On je ukazao na to da je evropski komesar za nauku i istraživanja Janez Potočnik, koji je takođe učestvovao na današnjem skupu, obezbedio učešće naše zemlje u specijalnom pozivu za projekte u okviru zapadnog Balkana.

Prema njegovim rečima, realizacija tih projekata počeće krajem jula, a biće završena u oktobru, pri čemu ukupan budžet za te projekte iznosi osam miliona evra, a Srbija ima šansu da dobije od polovine do dve trećine tih sredstava.

Potpredsednik Vlade je najavio da će evropski budžet podržati i finansiranje nuklearne dekomisije Instituta za nuklearne nauke “Vinča” u iznosu od pet miliona evra, što će doprineti fokusiranju tog instituta na naučne probleme.

Đelić je na pomenutom skupu predstavio Nacrt strategije razvoja nauke i tehnologije Srbije u sledećih pet godina, i najavio da javna rasprava o tom dokumentu počinje danas.

On je istakao da je cilj pomenute strategije da obezbedi održivu ekonomiju zemlje i da nauka sa privredom obezbedi bolje proizvode, kao i da u narednih pet do 10 godina polovina srpskih naučnika bude zaposlena u privatnom sektoru.

Predložićemo da naučnici i zaposleni u privatnom sektoru budu oslobođeni od plaćanja socijalnih davanja i poreza na dve godine, najavio je Đelić i naveo da je cilj da u narednih pet godina nivo ulaganja u nauku iznosi jedan odsto bruto domaćeg proizvoda, a da jedna trećina od toga dolazi iz privatnog sektora.

Potočnik je tokom svog izlaganja na skupu istakao da Evropska komisija smatra Srbiju punopravnim članom evropske naučne i tehnološke scene, i ukazao na to da treba razmišljati o tome kako ona može u 21. veku ostati naučno jaka i kako da proizvodi znanje i tehnologiju koji će doprineti održanju dobrog kvaliteta života u EU.

Evropski komesar je naveo podatak da su srpski istraživači u 2007. i 2008. godini predložili više od 600 projekata, a da je ukupna stopa uspeha bila 15 odsto, što je dobar rezultat.

Važno je sarađivati sa zemljama regiona, a sve što se čini u domenu nauke vezano je i za proces ulaska Srbije u EU, ukazao je Potočnik i ocenio da bi Srbija trebalo da se fokusira na bolju saradnju naučnog sektora sa industrijom i malim i srednjim preduzećima.

Leave a Reply