Tehno - Nauka

FINALE TAKMIČENJA ZA NAJBOLJU TEHNOLOŠKU INOVACIJU U 2009. GODINI

U Komori Srbije svoja dostignuća predstavilo 14 timova koji su se takmičili u kategoriji Inovativne ideje i pet timova u kategoriji Potencijali. Finale takmičenja na RTS – u 17. decembra ove godine

Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji predstavlja afirmaciju inovativne delatnosti. Stimulacija koja je uložena u realizaciju inovativnih ideja pokazala je da ideje treba razvijati i podržavati i u budućnosti, rekla je potpredsednica Privredne komore Srbije Vidosava Džagić, pozdravljajući prisutne na ovoj manifestaciji. Ona je istakla da je neophodno obezbeđivanje fonda za podsticanje inovativne delatnosti i rešenja koja bi mogla zaživeti. Od velikog značaja je podizanje svesti o značaju i popularizaciji ovih ideja, a PKS je prepoznala značaj i postala važan partner u afirmaciji ovih ideja. To je pokazala i na nedavno završenom sajmu Investekspo “u Novom Sadu. “Tada je prezentovan pilot projekat Virtuelni sajam investicija, gde su predstavljena 22 inovativna rešenja, a želja nam je da podstičemo i ohrabrimo sve one koji imaju šta da ponude tržištu”naglasila je Vidosava Džagić.
Da je ovo značajan događaj, potvrdila je i državni sekretar u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Snežana Pajović. Ona je naglasila da je ovo dobra baza za razvoj primenljivih i razvojnih istraživanja. Znanje treba približiti društvu i to je način za stvaranje privrede zasnovane na znanju. Najvažniji resurs preduzetničke privrede je inovativnost, istakao je potpredsednik PKS Milan Lalović, a da je ovo takmičenje dobra prilika da se na pravi način promovišu vrednosti, ocena je potpredsednika Komore Srbije Mihaila Vesovića.
Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na nivou Srbije je projekat Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, a realizuje se uz podršku PKS, Radio – televizije Srbije i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Od 2007. godine u takmičenje su uključeni i inovatori iz Republike Srpske.
U Komori Srbije svoja dostignuća predstavilo je 14 timova koji su se takmičili u kategoriji Inovativne ideje i pet timova u kategoriji Potencijali. Oblasti u kojimа su se takmičili su enegetika, medicina, elektronika i telekomunikacije, materijali, organizacija i poljoprivreda.
Finale takmičenja biće uživo prenošeno na RTS u 17. decembra ove godine.

Leave a Reply