Tehno - Nauka

Forum o naučno–istraživačkom radu

PKS se maksimalno angažovala u animiranju inovacionih projekata i šire javnosti, u cilju donošenja mera za prevazilaženje velikih problema domaće privrede, istakla je dr Danica Mićanović

Privredna komora Srbije (PKS) se maksimalno angažovala u animiranju inovacionih projekata i šire javnosti, zatim na aktivnom učešću u radu foruma, i programima podrške inovacionoj delatnosti, u cilju donošenja mera za prevazilaženje velikih problema domaće privrede. PKS već duže vreme sprovodi ovakve akcije, koristeći mrežu komorskog sistema, u cilju povezivanja nauke i privrede u prevazilaženju jaza koji postoji između njih. Sve razvijene privrede u svetu primenjuju ovaj koncept rada u cilju unapređenja tehnološkog razvoja.

Ovo je između ostalog istakla sekretar Odbora za tehnološke inovacije PKS dr Danica Mićanović, govoreći na temu ‘’Programi podrške naučno – tehnološkog i inovacionog razvoja’’ na sednici Poslovnog foruma. Ovaj Poslovni forum, su organizovali PKS i Regionalna privredna komora Valjevo u saradnji sa Ministarstvom za nauku i tehnološki razvoj Srbije, a sednica je održana u Koncernu ‘’Farmakom MB’’ u Šapcu.

S obzirom na ulogu i značaj privrednih komora u pružanju doprinosa privrednom razvoju Srbije i svih njenih regiona pojedinačno i uspostavljanju aktivnog kontakta, ovakvi skupovi treba da doprinesu boljem upoznavanju sa novinama u ovoj oblasti. Kako je rečeno, od velikog značaja su novine koje su u novim zakonima o naučno-istraživačkoj i inovacionoj delatnosti uvedene najnovijim izmenama i dopunama, što ove zakone čini fleksibilnijim i povoljnijim za one koji se bave ovim delatnostima.
U radu foruma učestvovali su pomoćnik ministra u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja dr Radosav Cerović koji je govorio na temu ‘’Aktivnosti na realizaciji Zakona o inovacionoj delatnosti i Zakona o naučno – istraživačkom radu i podrška projektima’’ dok je savetnik u SIEPI Dušan Kosić ukazao na ‘’Razvoj investicionih mogućnosti u inovativne projekte u Srbiji, a izlaganje Vladimira Nikića bilo je posvećeno temi ‘’Da li ste spremni za razgovor sa investitorima’’.

Leave a Reply