Tehno - Nauka

GREEN DAYS 2012

Na Fakultetu tehničkih nauka će se u periodu od 16-og do 23-eg jula 2012. održati prva “Campus Europae” letnja škola pod nazivom “GREEN DAYS 2012”. Namenjena je svim studentima osnovnih i master studija inženjerskih struka. Učesnici će imati priliku da čuju predavanja o upotrebi solarne energije u svakodnevnom životu kao i sličnim temama od profesora koji predaju na univerzitetima u okviru “Campus Europae” programa. Ukupno 22 studenata sa drugih Campus Europae univerziteta (iz Španije, Turske i Poljske), kao i 18 studenata sa Univerziteta u Novom Sadu učestvovaće u ovoj letnjoj školi.

Letnja škola se sastoji iz niza tematskih predavanja u kojima će učestvovati 14 profesora iz 5 zemalja: Portugalije, Španije, Estonije,Turske i Srbije. Cilj ove škole je da se uz druženje, rad u prijatnoj atmosferi i uz kvalitetna predavanja steknu znanja iz oblasti obnovljivih izvora energije. Studenti će na kraju polagati test i dobiće sertifikat koji će po odluci Nastavno – naučnog veća Fakulteta tehničkih nauka u Dodatku diplome biti upisan i donosiće 3 poena.

Svečano otvaranje letnje škole “GREEN DAYS” održaće se 17. Jula 2012. u 9 časova na Fakultetu tehničkih nauka u amfiteatru A2. Rektor Univerziteta u Novom Sadu, profesor Miroslav Vesković će poželeti dobrodošlicu učesnicima letnje škole i označiti početak aktivnosti predviđenih u programu letnje škole.

Leave a Reply