Mobile · Tehno - Nauka

GSM terminal koji otvara kapije

Na ovogodišnjem CeBit-u, predstavljen je i specijalni GSM terminal koji služi daljinskom otvaranju vrata i kapija, a može da posluži i u druge svrhe

Novi proizvod iz finske kompanije Tamtron [www.tamtron.fi], lansiran na ovogodišnjem CeBIT-u, služi daljinskom otvaranju kapija-vrata. Terminal za kontrolu pristupa, koji se inicira pozivom telefonskog broja terminala sa GSM telefona, otvoriće bilo koja vrata, kapiju ili aktivirati bilo koji drugi uređaj. Brojevi telefona koji imaju pristupa ovakvom jednom terminalu su smešteni u memoriju samog terminala, a prava pristupa mogu biti definisana po vremenu ili po broju dolazećeg GSM poziva. U ovom drugom slučaju broj GSM telefona predstavlja neku vrstu lkjuča.

Pošto mobilni telefon komunicira direktno sa terminalom, samo otvaranje vrata ili kapije vas neće ništa koštati. U slučaju gubitka telefona, sve što je potrebno da uradi vlasnik, je da izbriše dati broj telefona iz memorije terminala, tako da mena potrebe za menjanjem brave ili ključa.

Pored toga što uređaj obezbeđuje kontrolu pristupa i automatizaciju, uređaj takođe može biti upotrebljen za praćenje radnog vremena u kompanijama snimanjem kada zaposleni dolaze i odlaze sa posla. Tamtron takođe navodi da uređaj ima višestruku ulogu, pa tako an primer može biti upotrebljen za aplikacije gde imamo naplatu pristupa, tako da je nakon uplatepotrebno samo da klijentov broj telefona smestimo u memoriju uređaja. Vrlo zgodno za javni parking servis.

Leave a Reply