Tehno - Nauka

Hondin prenosivi uređaj za podršku osobama sa smanjenom sposobnošću hodanja

Honda je najavila da će Nacionalni centar za gerijatriju i gerontologiju (NCGG) uvrstiti uređaj za pomoć pri kretanju (Honda Stride Management Assist) u svoj novi program za rešavanje nezavisnosti starijih osoba krajem avgusta ove godine. Stride Management Assist uređaj je lagan, prenosiv uređaj dizajniran za podršku osobama sa smanjenom sposobnošću hodanja.

Honda će rezultate NCGG programa koristiti u projekatu istraživanja praktičnih primena robotskih usluga, što je inicijativa Organizacije za razvoj nove energetske i industrijske tehnologije (NEDO). Jedan od ciljeva projekta NEDO je da razvije standarde sigurnosnih tehnologija kod usluga robota.

Ovaj program je osnovan da istraži potrebe ljudi čije su sposobnosti hodanja opale usled starenja. NCGG program će uređaj koristiti za promociju zdravlja starijih i Centra za prevenciju bolesti, koji je otvoren u Obu, Aichi Prefecture. Honda će obezbediti NCGG sa 40 Stride Management Assist uređaja, koji će biti korišćeni u tržnom centru na pojedinim stazama za šetnju. Na osnovu podataka nakon korišćenja uređaja, Honda će istražiti primenljivost uređaja u rešavanju nezavisnosti starijih osoba.

Leave a Reply