Tehno - Nauka

HORIZONT 2020 U NAUČNOM KLUBU CPN-a

CPN nastavlja sa programom Horizont četvrtkom, 18. septembra, u 15 časova, u Naučnom klubu

Horizont četvrtkom nastavlja se 18. septembra, u 15 časova, u Naučnom klubu CPN-a, na adresi Knez Mihailova 5, drugi sprat, a tema okupljanja je: „Ko sve može da učestvuje u Horizontu 2020?“ Ulaz je slobodan.

Vrhunski stručnjaci, poznavaoci ovog programa i nacionalne kontakt osobe za Srbiju odgovoriće na konkretna pitanja koja se tiču programa Horizont 2020.

Ove nedelje biće reči o tome ko sve može da se prijavi i učestvuje u ovom programu.
cpn

Učesnici:

· Aleksandar Belić, državni sekretar Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj

· Nada Milošević, nacionalna kontakt osoba za Horizont 2020
· Vesna Crnojević Bengin, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

cpn

Horizont 2020 je Okvirni program Evropske unije za istraživanje i inovacije. Njemu prethodi Sedmi okvirni program, a on pokriva period 2014–2020. Horizont 2020 podržava istraživačke i inovativne projekte i programe
inovacionog istraživanja, strateškog i primenjenog istraživanja, demonstrativnih projekata i aktivnosti bliske tržištu.

Horizont 2020 je finansijski alat koji uvodi Inovacionu uniju (Innovation Union), evropsku inicijativu, kojoj je cilj osiguravanje evropske globalne konkurentnosti. Ukupni budžet Horizonta 2020 je 70,2 milijarde evra za period 2014–2020.

Iduće nedelje, 25. septembra, u 15 časova, skup Horizont četvrtkom održaće se u Novom Sadu.

Leave a Reply