Tehno - Nauka · Zanimljivosti

HP-ov revolucionarni pametni flaster

HP je izumeo „pametni“ flaster koji bi mogao da postane alternativa igli za potkožno davanje.
Ovaj flaster ubrizgava precizne doze leka pod samu površinu kože – skoro bez ikakvog bola. Zasnovan na HP-ovoj Inkjet tehnologiji, ovaj flaster umesto mastila kroz ugrađene ultra-tanke igle istiskuje lekove. Pošto sadrži računarski čip, ovaj HP-ov flaster je „pametan“ – njime se može unositi jedan ili više lekova u promenljivim dozama i intervalima, u zavisnosti od pacijentovih potreba.
Ovim se u potpunosti menja obrazac davanja lekova“, kaže Dženis Nikel, istraživač u HP laboratorijama.
Dženis Nikel i njene kolege izumeli su pametni flaster koristeći tehnologiju sličnu onoj koju HP upotrebljava u patentiranom procesu proizvodnje svojih inkdžet kaseta s tonerom. Njime se lek unosi potkožno iz malenih rezervoara unutar flastera.
HP je licencu za proizvodnju ove tehnologije dao kompaniji za proizvodnju medicinske opreme Crospon iz Golveja u Irskoj, koja će flaster i prodavati. Pametni flaster moći će da se upotrebljava sa najrazličitijim lekovima i biofarmaceutskim proizvodima. U zavisnosti od načina na koji se koriste, ovi flasteri mogu trajati i više dana.
Ubrizgavanje lekova injekcijama pacijentima je često bolno. Njihova bezbednost i delotvornost zavise od osobe koja rukuje iglom za potkožno davanje. Gutanje pilule ne mora biti najbolja alternativa: samo želudačna kiselina može do 95% umanjiti efikasnost oralno uzetih lekova.
Kod flastera koji su sada dostupni na tržištu lek se upija kroz kožu. To uspeva u nekim tretmanima, recimo kod nikotinskih flastera za pušače koji žele da ostave duvan. Ali koža deluje kao prirodna prepreka, tako da za mnoge lekove ne predstavlja pogodan mehanizam unošenja.

Novina u industriji

Istraživač iz HP-ovih laboratorija drži prototip flastera.
Istraživač iz HP-ovih laboratorija drži prototip flastera, prikazujući veličinu i relativne dimenzije prototipa.

» Povećajte sliku

HP-ov flaster koristi mikroigle koje jedva da prodiru u kožu. Svaka od njih može se programirati da individualno daje lek. Poput inkdžet kasete sa tonerom koja štampa u različitim bojama, pametnim flasterom može da se daje više lekova.
„U suštini, to je računarski kontrolisana grupa bezbolnih potkožnih mikroigala“, objašnjava Dženis Nikel. „Ovaj sistem jeste istinski jedinstven po tome što koristimo više nezavisnih rezervoara. Svaki rezervoar ima sopstveni grejač i pumpni sistem.“
Kompanija Crospon, čiji fokus delovanja predstavljaju praćenje i tretman dijabetesa i gastroezofagealne refluksne bolesti, komercijalno će proizvoditi flaster i prodavati ga farmaceutskim kompanijama širom Evrope i sveta.  Jednog dana će se, na primer, možda koristiti za bezbolno unošenje insulina. Ovi novi flasteri trebalo bi da dospeju na tržište za dve do četiri godine, zavisno od procesa testiranja i odobravanja.
„Verujemo da mogućnost davanja više lekova istim flasterom, putem mikroigala, predstavlja novinu u industriji“, kaže Džon O’Di, direktor kompanije Crospon, proizvođača medicinske opreme iz Golveja u Irskoj. „Ovaj flaster, prvi u industriji, omogućava kompaniji Crospon da doktorima i pacijentima ponudi superiornu platformu za unošenje lekova.“

Transfer tehnologije

Krupni kadar prototipa flastera.
Krupni kadar prototipa flastera prikazuje složene komponente od kojih se sastoji ovaj novi sistem za davanje lekova.

» Povećajte sliku

Ugovor između HP-a i Crospon-a predstavlja dobar primer transfera tehnologije kojim HP, preko kompanije IP Licensing Group, rezultate istraživanja i tehnologiju razvijenu u svojim laboratorijama širi na nova tržišta. Taj ugovor sklopljen je delimično i zahvaljujući odnosima koje HP ima sa irskom vladinom agencijom Enterprise Ireland. Uz pomoć agencije Enterprise Ireland kompanije mogu da licenciraju intelektualnu svojinu HP-a i da stupe u poslovno i tehnološko okrilje HP-a.
„Mi podstičemo kompanije kao što je Crospon da primenjuju HP-ovu intelektualnu svojinu na inovativne načine, kako bi što više ljudi osetilo korist od ovih važnih tehnologija“, kaže Džo Bejers, podpredsednik Licenciranja intelektualne svojine u HP-u. „Licenciranjem osnovne intelektualne svojine u oblasti termalne inkdžet tehnologije za korišćenje u proizvodu koji služi za davanje lekova, HP je udahnuo nov život ovoj zreloj tehnologiji, koristeći se procvatom tržišta zdravstvene zaštite i bioloških nauka.“
Pametne sprave poput ovog flastera samo su deo budućnosti koja se osmišljava u laboratorijama HP-a. HP trenutno drži oko 30.000 patenata. Omogućavajući malim kompanijama kao što je Crospon pristup svojim ogromnim kapacitetima za istraživanje i razvoj, HP im pomaže da uspešno posluju i obezbede više poslovnih mogućnosti. A izgleda da je to osećanje uzajamno.
„Taj proces teče veoma glatko“, kaže Džon O’Di. „Razume se, iskreno preporučujemo drugim kompanijama naše veličine koje bi želele da sklope ugovor s nekim od giganata u ovoj industriji, kao što je HP, da sarađuju upravo s njima.“

Leave a Reply